-- Adversting 9 --
-- Adversting 10 --
-- Adversting 1 --

Nizami Gəncəvi ilə bağlı MÜBAHİSƏYƏ son qoyaq...

Yazıçı, dramaturq Firuz Mustafa yazır

00:11:55 | 2019-04-29

İstəyirəm uzun illlər boyu davam edən bir MÜBAHİSƏYƏ son qoyaq...

Nizami Gəncəvi farsdilli Azərbaycan şairidir.
Qoqol rusdilli ukrayna yazıçısıdır.
Cosev Konrad ingilisdilli polyak yazıçısıdır.
İsmayıl bəy Qutqaşınlı fransızca yazmış Azərbaycan yazıçısıdır.
Ceyms Coys ingilisdilli irland yazıçısıdır.
Semuel Bekket fransız (və üstəlik ingilis) dilində yazan irland yazıçısıdır.
Uilyam Saroyan ingilisdilli erməni yazıçısıdır.
Vladimir Nabokov ingilisdilli rus yazıçısıdır.
İosif Brodski ingilisdilli rus şairidir.
Çingiz Aytmatov rusdili qırğız yazıçısıdır.
İbrahimbəyov qardaşları rusdilli Azərbaycan yazıçılarıdır.
Oljas Süleymenov rusdilli qazax şairidir.


ETİKET :  

Daha Çox